Всички тръби, по които тече обратна вода рано или късно излизат от строя. Всекидневно неприятните проблеми със запушени канали тормозят много хора, които се обръщат към ВиК специалисти за помощ. Специалистите, занимаващи се с аварийно отпушване на канали са вечно заети и претрупани с работа. Това е, защото проблемите в каналите не могат да се отстранят за няколко минути. Обикновено се откриват няколко неща, които се нуждаят от незабавен ремонт, което забавя майсторите с часове на един обект, а понякога и с дни.

Много ефективни в отстраняването на водопроводни аварии са фирмите, притежаващи модерна мобилна техника. Съвременното оборудване разполага със средства за диагностика, чрез които могат да се огледат стените на тръбите отвътре. Така се откриват пукнатини, запушени участъци и други дефекти, а отстраняването е по-лесно, като се знае точното място на проблема.

Добре е да се ангажират фирми, които предлагат отпушване на канали с гаранция. Много фирми гарантират за свършената работа и поемат отговорност, ако се получат проблеми след края на ремонтните дейности. Ако един канал се запушва често, трябва да се потърси компетентна консултация от ВиК специалисти, притежаващи модерна техника за диагностика. Така може да се открият несъвършенства в тръбопроводите, които да се отстранят и проблема да се реши трайно. С годините много от каналите са претърпели различни преустройства, които са променили първоначалния проект. Така се получават предпоставки за аварии, тъй като повечето промени са правени без да се спазват указания и да се съобразяват с особеностите на канализацията.

Това се усеща с особено голяма сила в новопостроени комплекси, в които водопроводните връзки са изградени набързо, без да се спазва заложения проект. Една от най-неприятните ситуации е силна миризма от отходните канали. Всеки, който е ходил на море и е минавал през новите курортни комплекси, изникнали като гъби за много кратко време e видял канализационни шахти, които вонят и всеки гледа да стои далеч от тях. В такава ситуация помага само преустройване на каналите, за по-добро оттичане и предотвратяване на запушвания и задържане на вода.

В последно време проблемите със запушени канали се решават с използване на модерна техника и оборудване на световно ниво, което ускорява и подобрява качеството на ремонтните дейности.