Краят на всяка успешна PPC кампания се крие в повишаването на покупките на продукти или услуги. Щастието и удовлетвореността на клиентите пък са желаната обратна връзка, която собствениците на бизнес биха искали да получат. Преди обаче да се стигне до Pay per click кампания, трябва да бъде направена стратегическа подготовка за нея.

Този вид акции са свързани с много сложни проблеми с различен брой променливи в сравнение с други онлайн дейности. Сайтовете, които се занимават с електронна търговия, често си имат работа със стотици, дори хиляди, нови клиенти всеки месец. Това са потребители, които биха могли да дават позитивна обратна връзка както за PPC кампанията, така и за продуктите, които тя рекламира. Това може да е голяма възможност за разширяване на бизнеса и ангажиране на клиентите така, че да се върнат за нови покупки.

Анализът на данните от Pay per click акцията е много важен. Той позволява да се направят задълбочени заключения за потребителското поведение. Така могат да се очертаят тенденции и корелации за подобрение. Освен това всяка добра кампания включва задълбочени данни, които биха могли да бъдат наречени и статистика. Именно това може да бъде необходимото предимство на PPC акциите, от което се нуждае всеки бизнес.

Отсяване на данните

В случай, че трябва да се направи проучване на средностатистическия бизнес, то е добре да се включат 1000 човека. Ако пък бизнесът е малък, тази цифра може да бъде редуцирана до 100 души. Компанията, която провежда проучване за ефекта от своята маркетингова кампания, може да помоли клиентите си да оценят продукта. Всеки бизнес има специфики, които е добре да бъдат проучени. Все пак има някои точки, които са универсални. Можете например да попитате клиентите на вашата PPC кампания в какво състояние получават продуктите си и колко бързо. В случай, че бизнесът предоставя услуга, бихте могли да попитате за качеството, както и за времето за изпълнение.

Данните, които ще дойдат от клиентите на вашата акция, ще очертаят една много реалистична, но все пак момента картина на пазара в сектора. Това са знания, които можете да използвате и в последващи Pay per click усилия.

Баланс във въпросите

Собствениците на бизнес често се изкушават да получават всички данни само от клиентите на PPC кампанията. Поради това те често ги затрупват с над 20 въпроса за проучване. Тук трябва да се отбележи, че клиентите, които пазаруват онлайн, рядко имат време да излизат на пазар. Затова те използват удобството, което им предоставя интернет. От друга страна мотивацията на потребителите да попълват подобни анкети често не е много голяма. Това е и причината, поради която те трябва да бъдат просто, ясно и лесно структурирани. Този вид обратна връзка от клиентите е най-ефективна, когато ви се налага да съберете информация за потребителското им поведение.

 В заключение

Има наистина страхотни методи за провеждане на проучване, което ще ви даде обратна връзка от клиентите на PPC кампанията (като например този описан тук: http://www.seopal.bg/2013/01/как-да-оптимизираме-ppc-кампании-с-малък). Най-добре е да не оставяте отворени въпроси, за да спестите време на клиентите си. Въпросите, които дават няколко възможности за отговор са лесни и бързи за попълване и са често предпочитани от клиентите.

При попълването на вашата анкета за ефективност можете да зададете настройките за автоматичен благодарствен отговор към потребителите.

Повече по тази интересна тематика можете да четете тук: http://www.seopal.bg/2014/01/целевата-страница-началото-на-успеш