Ние сме фирма, специализирана в извършване на дезинсекция, фумигация и дератизация срещу вредни насекоми и гризачи, тъй като в големите градове има един невидим, но силно осезаем с присъствието си натрапник – насекомите. Въпреки че хората в големите градове обитават съвременни, сравнително нови и чисти сгради, те са в постоянна борба с различни видове вредни, досадни и неприятни насекоми. Днес в почти всяка сграда могат да се забележат мравки, хлебарки, дървеници и паяци. Най-страшният „бич” за всяко домакинство са хлебарките. В магазините градският човек може да си закупи различни видове пулверизатори и репеленти, но те служат за временна и локална дезинсекция.

Затова нашата фирма извършва услуги по дезинсекция на градски площи, жилищни и обществени сгради.  Най-често се налага да извършваме дезинсекция в различни помещения и площи срещу хлебарки. Те са едни от най-вредните насекоми с изключително голяма популация. Затова единствено с дезинсекция може да се пресече трайно или дълговременно присъствието на тези вредители във всяка една сграда. Обикновено при дезинсекция на една жилищна сграда се започва третиране на помещенията отдолу нагоре. Нашите работници подлагат на дезинсекция първо мазетата на съответната сграда, защото обикновено там се намират колониите вредни насекоми. За дезинсекция използваме отрови, които разпръскваме със специални пръскачки. С тези апарати отровата се разпръсква капкообразно или под формата на прах.

Въпреки че използваните при дезинсекция вещества не са отровни за човека, е добре да се спазват някои превантивни мерки за безопасност. При дезинсекция работниците използват специални маски, така че да не вдишват разпръскваните в едно помещение отрови. След обработка на мазетата служителите могат да обработят по изрично желание и жилищни помещения, коридори и стълбища. По правило на дезинсекция се подлагат общи складови помещения, както и тавани, в случай че в сградата има такива. За по-голяма сигурност след обработка срещу вредни насекоми на помещенията в една сграда е добре да се подложат на дезинсекция и околните площи. Обикновено около всяка една жилищна или обществена сграда има тревни площи и алеи, засадени с храсти и дървета. Те често пъти са развъдник на различни насекоми, а от там вредителите лесно достигат до местата обитавани от човека. Затова при дезинсекция е добре с пулверизация да се обработят околните тревни площи, храсти и дървета. Там често се наблюдават мравки, комари, кърлежи, които трябва да се унищожат. Обикновено, когато подлагаме на дезинсекция едно помещение, спазваме правилото помещението да се изолира и затвори – добре е вратите и прозорците да са затворени поне тридесет минути за по-ефикасно действие на отровите, като едва след това помещението трябва да се проветри.