Немският език днес е един от разпространените езици в Европа. Този език е официален не само в държави като Германия и Австрия, но се говори и в други страни от Централна и дори Източна Европа. Днес немският широко се използва в областта на културния и търговски обмен между държавите. Той е добра атестация и за всяко професионално развитие и кариера. Затова днес много млади хора изучават немски език, защото всеки усвоен западен език е един добър „старт”. В България немски език се преподава в различни училища с усилено изучаване на езика, известни като немски гимназии. През годините постепенно се създадоха и частни езикови училища и школи, в които всеки желаещ може да изучава немски език. Днес много родители записват от рано своите деца да изучават чужд език.

Немският език е един от популярните и предпочитани за изучаване езици. В частните езикови курсове се сформират различни възрастови групи, както и групи за напреднали и начинаещи. Да се изучава и усвои немски език съвсем не е лесно. Известно е, че този език има трудна и сложна граматика. Въпреки това броят на желаещите да научат немски език съвсем не намалява. В методиката за обучение по немски език влизат различни способи. Използват се видео филми с немска реч, която курсистите внимателно трябва да слушат. Популярни са и така наречените аудио средства, когато се използват и специални слушалки.

В програмите за обучение широко застъпено е и разглеждането на откъси от популярни литературни произведения, разкази и поеми, които курсистите трябва да четат и превеждат. Обикновено се предлагат интересни и вълнуващи текстове, както и текстове на песни, за да бъдат по-лесно разбрани и усвоени от обучаемите. Трябва да се отбележи, че изучаването на немски, както и на всеки друг чужд език е приятно занимание. Обучението предлага контакти на хора със сходни интереси, както и интересни познания за страната, в която се говори усвоявания език. Често пъти на напредналите курсисти се пускат и интересни игрални филми без превод, което също подпомага процеса на обучение.

Друг интересен метод за усвояване на немски език е организирането на истински екскурзии до забележителни културни и исторически места в държавите, в които се говори изучавания език.  Не на последно място трябва да се отбележи, че на всеки завършил съответния езиков курс се издава специален документ. Този документ се нарича сертификат и той удостоверява нивото на овладяване на един западен език. Сертификатът е важен документ, защото той се представя при кандидатстване за определена работа, както в България, така и в чужбина. Обикновено различните национални и чуждестранни компании изискват такъв сертификат, който доказва, че кандидатът за работа владее съответния западен език.