Макар да е известно, че всеки човек сънува не повече от един или два часа за цялата нощ, в много от случаите, сънищата ни са толкова ярки и живи, че понякога имаме чувството, че сме сънували цяла вечност. По-любопитните от нас дори се стремят да запомнят съня си на всяка цена, за да може на сутринта да проверят в съновник какво означава той. Други пък изобщо не помнят какво им се е привидяло по време на нощта и изобщо не могат да възпроизведат образите от сънищата си. Но при всички случаи, от това, което сме сънували, можем да си направим някои изводи за себе си и да получим просветление, ако правилно изтълкуваме скритото послание. В сборниците, където се обяснява всяко едно символично значение на предметите, можем да почерпим доста подробна информация. Ако успеем да я интерпретираме по правилен начин и да обвържем смисъла на термина според избрания съновник с нашия живот, то ще сме едни от малкото щастливци, които без колебание ще знаят как да постъпят в определена ситуация и какво ще им се случи в близкото бъдеще.

Още от древни времена били правени много опити да се тълкуват сънищата. Тогава, разбира се, за съновници не се говорело и хората сами се опитвали да разгадават посланията на подсъзнанието си. За древните римляни и елини, сънищата представлявали дори послания от боговете, които те непременно искали да разберат. Ето защо се стигнало до събирането на различни материали, които представлявали писмени сведения за определени явления и предмети, наситени със символизъм. Но както древните ни прадеди, така и ние днес търсим логика и обвързваме сънищата си с нещо преживяно, или пък с нещо, което искаме да ни се случи. И тайничко вярваме кошмарите да ни подминат, а хубавите сънища да се сбъднат. Във всеки съновник можете да откриете по нещо интересно за себе си и да приложите на практика съветите, които директно или индиректно ви се дават чрез този мистичен сборник с интерпретации. Разбира се, ако се осмелите да повярвате, че сънищата ви са врата към бъдещето и се доверите на вътрешните си гласове. Защото в противен случай, каквото и да прочетете в съновника, няма да ви бъде от полза.