Една изработка на анимирано лого несъмнено работи в полза на бизнеса и развитието му. Както стандартно лого е лицето и визитната картичка на една компания, така анимираното лого е двигателя на вечно движещият се напред и променящ се бизнес. По един нов и нестандартен начин логото излиза извън обичайното си предназначение и навлиза в нови по-дълбоки води. То става освен лице и начин да разпознаваме дадена марка, както разпознаваме и човек по името му, начин да се изрази и внуши дадена емоция. Така както лицето на човека изразява радост гняв или болка, едно анимирано лого изразява рентабилност, доверие, традиции, свежест и радост ако щете. Как така един анимиран текст например би постигнал това за един бизнес? С похватите на внушението и индиректното въздействие.

Хората никак не обичат директната груба реклама, повтаряща се до втръсване. Затова тя обикновено се именува под spam понятието и няма голям успех освен натрапчивата и поява, предизвикваща раздразнение. Индиректната реклама е доста по успешна и дълготрайна. Стандартното лого се използва по често, като рекламен обект част от рекламни кампании по печатане на рекламни материали и стой незабележимо в ъгъла на визитната картичка или календара на дадена фирма. То има статично въздействие, което е само символ на визуализация, на дадена идея, но възможностите му спират до тук. Дори в мрежата то има статичната функция на идентификацията. Сайта на даден бизнес има лого, но когато изработка на анимирано лого е налице, вместо стандартна то логото освен идентификатор, става и елемент подтикващ към действие, защото то самото е израз на такова. Анимираното лого по много деликатен начин съчетава похватите на директната и индиректна реклама и ги балансира до съвършенство, стига да е изработено професионално.

Много програми и платформи са удачни за изработка на анимирано лого. Техническите им параметри са перфектни и дисплея им не е никак труден за експлоатация, но въпросът при създаването на едно лого, още повече когато то е анимирано стой в планирането до над 70%. Всяко лого може да бъде анимирано, стига начинът по който това се прави да е най-подходящият за целите на компанията стояща зад него. Затова анимираното лого непременно преминава през стадия на създаване на статично лого първоначално, но с мисълта че това лого в последствие ще бъде разчупено и движещо се по определен начин. Така донякъде някои дизайнери стигат до заключението, че вземайки едно готово статично лого, те могат да го превърнат в анимирано. Със сигурност може, но идеята от първоначалната до последната чертичка на скицата за движението се губи, защото те просто имплантират движението, а не го създават.

Изработка на анимирано лого за целите на бизнеса работи, както чрез директна провокация и запаметяване, така и чрез индиректна подсъзнателна нужда от последващо действие и разпознаваемост. Затова, когато един бизнес иска да изпъкне сред конкуренцията, би следвало да работи и по двата похвата на въздействие, за да задържи вниманието на клиентите си.