Кървенето на носа е най-честото кръвотечение, срещано от всеки общопрактикуващ лекар. Статистиката сочи, че само петнадесет процента от случаите на носно кървене са предизвикани от заболявания на носа, а останалите осемдесет и пет са признаци на някакви общи болести. В зависимост от причините, предизвикващи кръвотечението, се различават травматични и симптоматични носови кръвотечения.

Травматичните са резултат на битови травми, хирургически намеси в носа или са след огнестрелни рани. Травмата на носната лигавица може да бъде лека, предизвикваща еднократно слабо кръвотечение, и значителна, придружена с повреди на носните кухини, което може да предизвика обилно, застрашаващо живота на пострадалия многократно носово кръвотечение. Често кръвотечението може да бъде предизвикано от човъркане на носа и отлепване на корички мюкоза от преградата на носа в долната му част, където има заплетена кръвоносна мрежа.

Симптоматичното кръвотечение е признак на някакво общо заболяване. Най-често това са артериалната хипертония, болести на бъбреците, болести на кръвоносната система, хемофилия, заболявания на кръвотворните органи. За установяване на диагнозата при чести кръвотечения с неясен произход се правят специализирани изследвания.

Симптоматичните носни кръвотечения могат да са предизвикани от тумори и възпалителни процеси на самия нос и на околоносните кухини, от доброкачествени тумори, от злокачествени тумори, от сифилитични, туберкулозни и други рани. Влияние за възникване на кръвотеченията имат хипо и авитаминозите, пониженото атмосферно налягане, менструация или отсъствието ѝ, големи физически натоварвания, прегряване на тялото.

Клиничната картина при носовото кръвотечение се отличава с изтичане на яркочервена, непенеща се кръв от ноздрите или със стичане на кръв по задната стена на гърлото при отмятане на главата назад. Прилагането на риноскопия понякога помага да се намери мястото на кръвотечението, обикновено в предната трета на носната преграда. Ако обаче източникът на кървенето е дълбоко, трудно може да се открие.

В зависимост от обема на изтеклата кръв се определят незначителни, умерени и тежки носни кръвотечения. Незначителното е с обем няколко милилитра и спира за кратко време, обикновено само̀ или след притискане на ноздрите към носната преграда.

Умереното носно кръвотечение се характеризира с по-голяма кръвозагуба, но не повече от 300 милилитра за възрастен човек. Смята се, че това е в рамките на физиологичната норма. При масивните кръвотечения обемът на изтеклата кръв е над 300 милилитра и тогава се приема, че има пряка опасност за живота на пострадалия.

Голяма кръвозагуба има при тежки травми с увреждане на основни артерии в носното пространство. Тези кръвотечения често се повтарят след няколко дни или след седмица.

Голяма кръвозагуба предизвиква понижаване на кръвното налягане, ускоряване на пулса, слабост, психически разстройства и паника, което се обяснява с недостига на кислород в главния мозък. По тези признаци и по цвета на лицето може да се състави клиничната картина. При малките и умерени кръвозагуби от носа показателите остават нормални. Еднократната загуба на 500 мл кръв може да бъде съпроводена с леки отклонения при възрастни хора – увеличаване на пулса, побледняване на кожата, понижаване на кръвното налягане. При децата това вече означава голяма опасност.

Анализът на кръвта показва понижен хематокрит.

Масивните кръвотечения от носа с обем от 1 литър и повече могат да доведат до смърт, защото компенсаторните механизми не успяват да възстановят нарушените  жизненоважни функции и на първо място вътрешно-съдовото налягане. Използването на различни терапевтични методи зависи от състоянието на болния и от прогнозата за развитие на болестта му.

Тук можем да представим лекарските съвети за леките носови кръвотечения. Спирането им може да стане с прилагане на вкарване в ноздрата на памучен или марлен тампон, напоен с кислородна вода. Притиска се стената на носа, болният се поставя в седнало положение, главата стои изправена, а на носа се слага студен компрес с лед.

При повторно кръвотечение, както и при случаи на умерени и силни носни кръвотечения, трябва да се потърси спешна помощ, без да се чака кръвотечението да спре самостоятелно или да се правят опити за спиране в домашни или в полеви условия, освен ако помагащият или пострадалият не е напълно компетентен по този медицински въпрос.

Прочетете още здравни съвети на “Здраве за жената“.