Зелените строителни практики започват да се превръщат във все по-значими у нас, като все повече инвеститори и строители се насочват към тях. Включването на екологично чисти материали и методи могат значително да подобрят енергийната ефективност и качеството на домовете, а заедно с използването на слънчеви колектори и до опазване на околната среда. Новите строителни тенденции и обръщането на все повече строители към бъдещето на този бранш води до намаляване цените и на разходите, свързани с изграждането на зелени жилища. Най-хубавото е, че вече съществуващи планове за строителство, много лесно могат да бъдат адаптирани към еко-строителството и по този начин, собствениците много лесно могат да направят промените. По-надолу можете да видите някой прости идеи с голям ефект, които ще ви помогнат да се насочите към новите тенденции, докато изграждате новият си дом.

Потърсете строители, които използват сертифициран от Съвет за стопанисване на горите дървен материал, тъй като отглеждането и събирането по екологично съобразен начин материали гарантират устойчиво строителство. Също така се уверете, че стените и подовете са обработени с помощта на материали с ниски или нулеви емисии на летливи органични съединения. Така въздухът в дома ви няма да бъде замърсяван. Това е много важно за хората с белодробни проблеми. Много често алергиите се причиняват именно от материали като боите, така че трябва бъдете много внимателни при избирането на тези строителни материали.

При изборът на уреди, врати и прозорци за новият ви дом, уверете се, че избирате тези, които са с висок енергоспестяващ клас. Вратите и прозорците трябва да са с двоен екран, като по този начин ще се минимизира загубата на топлина през зимата. Освен това, първият ви избор при средствата за осигуряване на топла вода трябва да бъдат вакуумните слънчеви колектори, които са чудесна алтернатива на традиционните бойлери, които използват много енергия. Тези слънчеви колектори имат много дълъг експлоатационен живот и са в състояние не само да възвърнат вложената в тях инвестиция от спестените пари за електричество, но и да донесат значителни печалби. Това е така, защото те не използват електрически ток за нагряването на водата, а използват безплатните слънчеви лъчи.

Изолирайте покрива си, като е добре използваните материали да могат да се рециклират. Добре е да направите изолация и на тръбите на вашите слънчеви колектори, като по този начин ще намалите до минимум загубата на топлина, а в същото време ще увеличите ефективността на тази система за гореща вода. Някой от най-евтините и лесно достъпни материали са соевите зърна, вата или стари дрехи и вестниците (колкото и странно да звучи). Осветлението на дома ви трябва да бъде с флуоресцентни крушки, вместо старите с нажежаваща се жичка, които консумират голямо количество енергия и все повече се намалява тяхното предлагане на пазара, като директивата е в скоро време те да изчезнат напълно.

За да се уверите, че вакуумните слънчеви колектори могат да ви доведат до печалба, погледнете тук – EMDE-Solar.com/икономия