Свободният свят, в който живеем днес, ни позволява да се занимаваме с това, което обичаме, или с това, което ни се отдава, без значение от пол, раса, възраст. Това е едно от най-значимите предимства на 21 век. Ние притежаваме цялата свобода на ума и тялото си, както и политическата и географската свободи, които ни позволяват да живеем и работим където си пожелаем.

Това именно е главната причина много хора днес да се радват на работа в чужбина. Това е техен естествен избор благодарение на свободата, която притежават. За нас българите, това е не само право, но и привилегия с много обещаващи възможности, каквито не винаги имаме в България.

Днес естествена част от професионалното развитие за много хора означава работа в чужбина, в страна с по-добри икономически възможности, където много хора отиват като утвърдени специалисти. За друга част от хората, работата в чужбина означава възможност да се измъкнат от бедността и безработицата. Това най-често са хора от слабо развитите държави, които търсят реализация навън, за които най-важната характеристика на работата е просто да я има. За наше огромно съжаления, това често е ситуацията, в която изпадат много българи. Това е причината по-голяма част от българите на средна възраст да предприемат тази крачка в живота си – да търсят работа в чужбина.

За щастие обаче, именно работата в чужбина на повечето от тях е донесла огромно щастие, което се изразява във финансова стабилност, възможност да дадат най-доброто за децата си, шанс за по-добра професионална реализация. В чужбина много българи продължават своето образование в стремежа си към постоянно развитие. Възможностите в това отношение са безкрайни. Държави като Англия, САЩ, Германия са единствените места по света, където може да бъде упражнявана дадена професия и именно това привлича амбициозните хора от малките страни като България.

Независимо от целите и причините да напуснем страната си, за всички нас най-важно остава правото и свободата сами да определяме съдбата си. Това, че сме родени и отгледани на дадено място, не означава винаги, че принадлежим точно към него!