Кръгла преса

Най-често срещания вид изцеждаща преса за почистващи мопове е кръглата преса поставяна въху елепсовидна кофа PIT с обем от 10 л. Намира приложение при грубото, мокро почистване на твърди водоустойчиви подови повърхности.

Тази преса е изработена от най-разпространената пластмаса, фиксираща се в 2 или 3 точки върху кантоващия ръб на кофата. Пресата позволява изцеждане на най-обикновенни, евтини, кръгли памучни мопоме от типа „въже” с тегло не по-голямо от 300 гр. При изцеждане, пресата усигурява влажност на мопа от около 40% и без сериозни изисквания към почистването на самия моп.

При използването на кръгла преса за професионална употреба, препоръчително е използването на мопове изработени от различни видове синтетични материали, способстващи по-качественото подопочистване. Кофатата EASY върху, която се фиксира пресата е изработена от пластични материали с висока якост и две отделения с общ обем 20 л. Контактната линия между кофата и пресата достига до 70 % от кантовия ръб на пресата, което усигурява максимална здравина и дълготрайност при екстремна употреба.

Правоъгълна преса

Разновидност на изтискваща, кръгла преса е правоъгълната преса, която се поставя върху кофи с обем 15 и 25 л. Основната разлика е в това, че правоъгълната преса може да изтисква и мопове от типа „въже” с правоъгълен профил, наричани още KENTUCKY. Тези мопове достигат тегло до 500 гр., притежават по-голям производителен капацитет и увеличен брой работни цикли. Същата преса се монтира и върху двуобемни кофи за увеличаване на производителноста на почистващия моп.

Почистването на подови настилки с плоски мопове изисква изтискващата пресата да притежава съответно профила на почистващия моп. Най-често срещания размер на плоски мопове е 40 х 12 см. Правоъгълните преси за работа с плоски мопове се изработват от пластмаса с размер от 45 х 15 см., поставят се върху кофи JIM с обем от 22 л. Особенност при работата с кофи снабдени с преси за изгтискване на плоски мопове е необходимоста, мопа да бъде обилно напоен с почистващ работен разтвор без да се изисква неговото „сериозно” изцеждане. Тази технология се прилага при почистване на сравнително чисти подови настилки, нанасяне на дезинфекционни разтвори и нанасяне на подови лакови покрития (запечатки) и импрегнатори.

Когато е необходимо почистване на подови повърхности с помоща на плоски мопове и необходимост за изтискване на мопа в границите до 40 % се използва правоъгълна преса позволяваща изтискването да се извършва в сгънато състояние на държача на мопа и съответно мопа. Постига се ефекта на подсушаване на мопа. Този метод се прилага при почистване на повърхности не изискващи обилно напоени с работен разтвор мопове. Такива повърхности са дървените, ламинирани и някой изкуствени подови настилки.

Правоъгълните преси се прилагат масово и при изцеждането на мопове за стъкла (мечета за стъкла). Тези преси следват габаритните размери на мечетата. Най често срещаните размери на пресите за изцеждане е 35 и 45 см. Същите преси се монтират върху кофи предназначени за обслужване на стъклопочистващи уреди. Обемът на такава кофа е 20 л. Този тип преси не позволяват изцеждане на подопочистващи мопове. При нанасяне на подови лакове (запечатки) и импрегнатори с помоща на стъклопочистващо мече, правоъгълната преса с кофа се явява необходимо и достатъчно условие за качественно и равномерно нанасяне на работния разтвор.

Кръглите и правоъгълните изтискващи преси за мопове се явяват нискобюджетно решение при прилагането на различни технологични почистващи операции. Основен показател за ефективната работа с пресите е субективния фактор. Това обстоятелство характерезира  очакванията за крайния резултат от работата с този тип преси.

Голямо разнообразие от преси и кофи за професионално почистване можете да намерите в онлайн-магзинът на Proficlean.