Дизелово гориво

Как се прави дизелово гориво?

Според американските гориво и нефтохимически производители, горивото се рафинира от суров петрол, чрез използване на дестилационна колона, като се възползват от различните точки на кипене на различните химикали в суровия петрол. По този начин се разделят продуктите от маслената смес. След това дизеловото гориво допълнително се усъвършенства, за да се отстранят замърсителите с цел да се постигне по-чисто изгаряне с ниско съдържание на сяра.

Както бе посочено по-горе суровият нефт съдържа различни видове примеси като всеки от тези химикали има своята характеристика и собствена уникална точка на кипене. Производителите се възползват от това и разделят различните продукти от суровата смес. Суровото масло се поставя в дестилационна колона и след това се нагрява, за да може летливите химикали да се изпарят и да останат само течните. Първо се отделят пропан и бензин, а след това дизелово гориво, смазочно масло и други продукти. Събраният на този етап дизел е много евтин, но е пълен със сяра и други замърсители. След като вече е извлечен дизела, той се дестилира и усъвършенства допълнително, за да се намалят тези потенциални замърсители. Полученият дизел е с ниско съдържание на сяра, изгаря много по-чисто, но вече е с повишена цена.

За какво се използва дизеловото гориво?

Мазут, наричан още керосин, гориво за битово отопление, дизелово гориво и въглищно масло се използва за захранване на различни видове двигатели, помпи, нагреватели, печки и фенери. Той също се съхранява в компактни съдове, използва се за нагреватели и за почистване на метални компоненти.

Заплимите течности от суровия петрол са наречени условно горива. Течно гориво № 1 е по-известно като керосин, докато № 2 обикновено се нарича гориво за битово отопление. Дизеловото гориво, с което се задвижват лодките е №4. Все пак двата най-разпространени и продавани видове дизелово гориво са дизел Б6 и дизелово гориво CP 10. Повече за тях можете да откриете на http://dieselor.bg/горива/дизелово-гориво-видове.

Въпреки всички видове горива предлагани на пазара, безспорно дизеловото е едно от най-добрите варианти за битово отопление за пещи и котли. Термостатът предава електрически сигнал към пещта, когато температурата в помещението се понижи. Пещта осигурява гориво в горелките, които горят мазут, за да произведат пламък и да запалят горивото. Топлообменникът отдава топлината на околния въздух. Вентилаторът започва да движи въздуха. Котлите могат освен за отопление на дома, да се използват и за топла вода.

Как действа бойлерът за централно отопление?

Бойлерът за централно отопление загрява водата с помощта на газ, електричество, гориво за отопление или друг източник на гориво и след това разпределя горещата вода или парата до стаите на дома посредством радиатори и отделената топлината затопля помещенията.