Локалните пречиствателни станции навлизат все повече като решение  на проблема с липса на канализация в много региони. Това са съоръжения, които  успешно пречистват замърсените води от домакинството ни и дават възможност дори да ги използваме отново за поливане.

Недостигът на пречиствателни станции и липсата на канализация на много места в България трудно се покрива дори от успешното усвояване на Европейските фондове.  В повечето случаи се модернизират съществуващи вече пречиствателни станции, а  за по-малките населени места като най-добро решение си остават локалните пречиствателни станции. През последните десет  години тези съоръжение значително се наложиха при новото строителство като най-ефективното решение на проблема.  Все повече хора вече включват задължително в проекта си за нов дом и  локална пречиствателна станция .

Пазарът вече предлага различни варианти на подобни съоръжения с различни технологии като пречистването е основно на биологичен принцип. Подобно на големите градски пречиствателни станции в процеса на пречистване на водата са включени  микроорганизми, които се хранят със субстанции от замърсените води и така ги пречистват. Процесът разбира се е доста сложен на микробиологично ниво и различен в зависимост от вида на микроорганизмите, които участват в него. Те могат да бъдат анаеробни или аеробни микроорганизми  като различните типове са с различна устойчивост и по различен начин успяват да доведат до ефективно пречистване.

Обикновено в огромните градски пречиствателни станции пречистването се извършва на няколко етапа като са включени и двата типа микроорганизми, а  отделящите се утайки се обработват допълнително. При тях става въпрос за огромни съоръжения, които трябва да се справят и със значително замърсяване от най-различни източници.

При локалните пречиствателни станции ефективността на пречистване е значително по-голяма и в зависимост от типа на технология е възможно да няма натрупване на излишна утайка, която трябва да бъде отстранявана. При по-стария тип пречистване и използването на анаеробни бактерии, които се добавят допълнително, се натрупва утайка и тя трябва да бъде отстранявана и  извозвана до голяма градска пречиствателна станция, където да бъде допълнително обработена. При този тип анаеробно пречистване има и значително повече отделяне на миризми.

Все по-усъвършенстваните нови технологии на биологично пречистване дават възможност в процеса на пречистване на малките локални пречиствателни станции да се използват само аеробни микроорганизми в , които намаляват до минимум натрупването на утайка . Обикновено това са аеробни микроорганизми, неболестотворни  и са част от нормалната човешка флора, която всеки организъм поддържа. Така пречистената от локалните пречиствателни станции вода е с много добро качество, безопасна и дори много подходяща за поливане на градината например. Икономичността на едно подобно съоръжение е безспорна. Освен, че се спестяват сериозни месечни такси към ВИК  – дружествата, се пести вода  и собственика се чувства независим.

Въпросът е как да разберем коя е качествената пречиствателна станция от нов модерен тип и с аеробно пречистване, защото външно този тип съоръжения често си приличат. В много случаи дори дистрибуторите, които ги предлагат не са наясно за технологията им.

Специалистите в този бранш съветват задължително да търсим сертификат за технология , който да доказва направени изпитания на пречистване и качество на пречистване на водата. Добре е да знаем, че в България подобни лаборатории, които да издават сертификати няма, което означава, че тези сертификати трябва задължително да бъдат издадени от оторизирани за това Европейски лаборатории.

В Европа като най-добър производител на аеробни локални пречиствателни станции е чешката фирма Енви пур, която е основен износител вече както за Европа, така и за Америка и Русия. В България  фирма Енви пур също има представител и това е българската фирма Ейч Джи Енд Сонс.

За статията:
Домашните пречиствателни станции вече не са лукс
Заглавие:
Домашните пречиствателни станции вече не са лукс
Описание:
Локалните пречиствателни станции навлизат все повече като решение  на проблема с липса на канализация в много региони. Качествена пречиствателна станция от нов модерен тип и с аеробно пречистване.
Автор:
Издател:
RozovaDolina.Net
Лого: