Човекът от векове използва в своята, най-често търговска дейност различни видове  везни, за измерване на хранителни продукти, суровини и пари. С техническия прогрес през миналия век изниква необходимостта от по-бързо, надеждно и точно измерване на стоки във все по-големия стокооборот  на пазара. Така се появиха така наречените електронни везни.

Днес почти няма област от стопанския живот, в която тези продукти да не се прилагат. Характерното за този нов уред  е, че той за разлика от старите везни, се нуждае от свой източник на енергия, който да го захранва. Има такива везни с акумулаторно захранване, има и такива, които се включват в електрическата мрежа. Но масово са разпространени електронни везни, които имат акумулатор или батерия.

Днес дигитални везни се ползват в различни области и браншове, което определя и видовете везни. Произвеждат се промишлени, аналитични електронни везни, такива за хранително-вкусовата промишленост, медицински, автомобилни и др. Характерно за електроните везни е, че те са особено прецизни в измерванията. Принципът е основан на специален тензо-датчик, който реагира  чувствително, когато се постави тежест върху везната и точно този електронен механизъм гарантира, че тежестта се разпределя равномерно върху везната. Тензо датчикът представлява тънка пластина от фолио, която реагира при най-малките изменения на теглото, чрез промяна посоката на електрическия ток. Тази чувствителност се интерепретира и преобразява като точни цифри, които виждаме на дисплея на везните.

В промишлеността се използват електронни везни, които може да дават малки отклонения, но там това не се отразява на точността, тъй като се измерват предмети с тегло от порядъка на тонове. Обикновено най-прецизни са така наречените аналитични везни, които се използват в лаборатории в медицината, където и най-малкото отклонение, би променило съществено търсения резултат. На пазара вече има електронни везни с двустранна индикация на хоризонтален и вертикален дисплей, както такива с редица добавени функции. Различните модели електронни везни вече имат ценоизчисляващи функции, интерфейсна връзка с касови апарати, персонален компютър и терминал за печат.

Напоследък широко приложение намират електронни везни с етикетиращ вграден принтер. Характеризират се с нов процесор за бързо установяване на теглото, както и с вградена памет за запаметяване на информация до няколко хиляди артикула. Много модели електронни везни, особено в търговските вериги  днес имат вграден дисплей както за продавача, така и за купувача, така че да се гарантира коректност при установяване теглото на закупената стока. В бижутерията се използват много интересни аналитични електронни везни, които не само трябва да бъдат прецизни при измерване теглото на благородни метали и скъпоценни камъни, но имат и функция за окаратяването им.

Вижте ощеЦенова листа за електронни везни.