Понякога при смърт на родител, особено ако последният се е намирал в по-млада и активна възраст, бихте могли да наследите не само движимо и недвижимо имущество, но и задължения.

Не е рядкост това, успоредно със сметките на вашите майка или баща, да наследите и техните задължение. Тъй като тази ситуация най-вероятно ви заварва неподготвени, съветът на експертите е да потърсите помощ.

Към кого да се обърнем

Нека да предположим, че баща ви е бил собственик и управител на някакъв тип юридическо лице или иначе казано – имал е фирма. След като е починал, той ви е оставил и доста задължения, които по една или друга причина не е успял да погаси.

Най-правилното нещо, което можете да направите като негови наследници, това е да се обърнете към добър адвокат.

Занесете на консултацията документите, които показват какви точно са задълженията и поговорете с адвоката. Той ще ви насочи и запознае с тази материя, като ви даде по-добра представа за това кои задължения се наследяват и кои – не.

Наистина ли има задължения, които не се наследяват

По същия начин, по който не всички привилегии се наследяват от синовете, дъщери и брачни партньори, така също и не всички задължения могат да се прехвърлят на наследниците.

Така например, ако вашият родител или настойник е имал задължения по някакви членски или клубни вноски, това в много голяма част от случаите няма как да се наследи от неговите деца или преживял брачен партньор.

Разбира се, ако става дума за задължения към банки и към държавата, това в по-голямата си част за задължения, които ще продължат да бъдат дължими, освен ако законът не е предвидил друго.

Отговорност до размера на наследството

Важно е да се отбележи и това, че задълженията се наследяват, но те не могат да се наследят в размер по-голям от размера на самото имущество, което сте получили от своя настойник или починал брачен партньор.

Това означава, че ако вашият баща ви остави наследство 10 хиляди лева, но ако ви остави и задължения в размер на 15 хиляди лева, вие, приемайки наследството, вие отговаряте само до размера на полученото наследство и нито лев повече.

За статията:
Има ли задължения, които не се наследяват
Заглавие:
Има ли задължения, които не се наследяват
Описание:
Към кого да се обърнем? Най-правилното нещо, което можете да направите като негови наследници, това е да се обърнете към ...
Автор:
Издател:
RozovaDolina.Net
Лого: