Германия е не само една от най-развитите в икономическо и културно отношение европейски страни, но и държава, която предлага изключително високо ниво на обучение и безброй предимства за всеки, завършил образованието си там.

Обучението в немските висшите училища протича по стриктни правила, които се определят автономно от всеки ВУЗ, но най-важното условие за всеки кандидатстващ в Германия е перфектното владеене на езика.

Някои Университети предлагат и обучение на английски, но на всеки чужденец, кандидатстващ с немски език се гледа с много по-добро око.

Ако сте избрали изучаване на дисциплина с немски ще Ви бъде необходим успешно издържан международно признат изпит като: Test DaF, Goethe-Zertifikat, DSH, Deutsches Sprachdiplom der KMK Stufe II, а от кандидатстващите с английски се изисква сертификат IELTS/ Ib TOEFL или CAE.

По време на Вашето обучение ще имате нужда от средства, с които да покривате своите разходи, като сумите варират от 650 до 900 евро на месец, в зависимост от начина Ви на живот и населеното място, където се намира Университетът. Имайте предвид, че в западните провинции разходите са по-високи от тези в източната част на страната, както и в по-големите градове, в сравнение с малките провинции.

Германските висши училища нямат практика да отпускат стипендии на чуждестранни студенти, обучаващи се в страната им, но някои институции и фондации са разкрили програми за финансиране, с които подпомагат академичното обучение на по-изявени и многообещаващи таланти.

Няма точен критерий, по който една институция избира своя стипендиант, но във всички случаи е важно да имате висок успех, отлично владеене на езика, силна мотивация и ясна визия за своето професионално и кариерно бъдеще.

Следването и обучението в Германия изисква абсолютна ангажираност към учебния процес и желязна дисциплина, но всеки, решил да започне най-сериозната част от живота си именно в тази богата на възможности страна е запознат с нейните порядки и е готов да спазва всеки дребен детайл от правилата.