Изборът на спининг въдица изглежда лесна задача, имайки предвид разнообразието, което се предлага на пазара в наши дни. Реално, обаче, това не е така. Риболовецът трябва да вземе предвид много фактори, ако иска пособието му да му служи пълноценно в риболова, за който го търси. В тази статия ще разгледаме базовите характеристики, които трябва да се вземат предвид при избора на въдица за спининг риболов.

Тест по примамки

Тестът по примамки на спининговите въдици е едно от основните неща, които трябва да се съобразят, когато си купуваме нова пръчка. Това е характеристиката, която ни показва в какъв теглови диапазон на примамки работи комфортно въдицата. 

Всички съвременни спининги имат долна и горна граница на тест по примамки. Долната обикновено е малко условна и зависи от много фактори, и много често е нереална. Но горната ни показва какъв е максимумът, който въдицата може да изхвърли и евентуално да води комфортно. В повечето случаи, обаче, комфортното водене е някъде в средата на теста по примамки или малко над нея.

Тази характеристика (тест по примамки) обикновено се нарича и мощност, като мощността има различни категории – ултра лайт, лайт, медим лайт, медиум, медиум хеви, хеви, екстра хеви, и т.н. Тези категории, обаче, не могат да ни ориентират точно с какви примамки работи комфортно дадена пръчка, тъй като различните производители имат различно разбиране за тях. И, ако при един производител въдица до 10 грама е лайт, при друг може да е медиум лайт.

Изхождайки от горните разяснения, първото нещо, което трябва да обмислим, когато ще купуваме нова пръчка е с колко тежки примамки смятаме да я ползваме. Например, ако ще ловим костур с примамки между 3 и 7-8 грама, е желателно въдицата да е с горен тест до към 10 грама, за да не се натоварва прекомерно при замятане и при водене. Като, ако смятаме да ловим основно на джиг, е желателно освен теглото на джиг главите, да се вземе предвид и теглото на силиконите, които ще използваме. Т.е., ако въдицата е с горен тест до 10 грама, е желателно общото тегло на главата и силикона да не го превишава.

Акция на спининг въдиците

Масовият риболовец в България използва терминът акция като нарицателно за теста по примамки на една пръчка. Това е неправилно, защото акцията определя колко бързо въдицата се възвръща в работно положение, в покой след натоварване при анимация или при кълване от риба. Според тази характеристика спининговите въдици се делят на такива с бавна (slow), нормална (regular), бърза (fast) и свръх бърза (extra fast) акция. Има и междинни акции между тези четири основни, които могат да бъдат regular slow, regular fast, и т.н. Съвременните риболовци най-често залагат на fast и extra fast въдици, тъй като те имат малко по-широкоспектърно приложение. Slow и regular акциите, обаче, както и споменатите междинни, също не са за пренебрегване, тъй като те също имат приложение в някои направления на спининговия риболов.

Какви са предимствата на различните типове акции?

Extra fast въдиците са тези, чиито връх се възвръща в работно положение най-бързо от всички изброени акции. При тях обикновено се натоварва и сработва само върха при анимация на примамка, а при натоварване от риба се включва и останалата част от бланката. Това са въдици, които са най-подходящи за джиг риболов, тъй като най-бързо предават информацията от другата страна на линията – какво се случва с примамката (кога е на дъното, кога влиза в контакт с подводен обект или риба, и т.н.). Много често това са много твърди въдици, които осигуряват и сигурна подсечка на рибата. Освен за риболов на джиг, те са подходящи и за риболов с кранкове, вайбове, джъркове и други типове твърди примамки, които не изискват плавни туичове и много усилие от страна на риболовеца.

Fast въдиците са може би едни от най-универсалните като приложение, тъй като са достатъчно бързи, за да се използват за джиг риболов, и в същото време достатъчно еластични, за да се използват за туичване и на воблери. Също така са подходящи за работа и с всякакви други видове примамки. Тук, също като при свръхбързите бланки, също може въдицата да е по-твърда (стегната, колеста), но има варианти, при които бланката сработва по-плавно и параболично. Твърдите бланки са по-подходящи при риболов на риби с по-корави и кокалести усти, като щука и бяла риба, както и за риболов на по-големи дълбочини. По-параболичните, пък, са по-подходящи за риболов на костур, кефал, распер, пъстърва и други риби с по-нежни устни, тъй като при вадене обират добре тласъците на рибите и ги изморяват по-ефективно без да им разкъсват устите.

Regular въдиците, както и тези с бавна (slow) акция са по-непредпочитани от съвременните риболовци, както вече споменахме. Те, обаче, също имат своето приложение в риболова на пъстърва и кефал по малки рекички, ареа риболов, както и в риболов на нано-джиг и мормишинг. Пръчките с тази акция обират много ефективно напъните на рибите, тъй като в повечето случаи бланките им са меки и сработват по цялата си дължина. Също така меките бланки, чудесно предават вибрациите от въртящи блесни, кранкчета и други примамки с изразена собствена игра, и анимират свръхдребни силикони. Недостатък на бавните и меки бланки, обаче, може да бъде свръхнатоварването от теглото и играта на определени примамки, когато се лови в много бърза вода или пък с воблери с агресивна игра и блесни в горния край на теста на въдицата. При подобни обстоятелства, този тип спининги понякога “изнемогват” под напора на примамката и се сгъват прекалено много, до степен риболовецът да изгуби контрол и усещане за това, което се случва от другия край на линията.

Изборът на акция вероятно изглежда сложен, но ако риболовецът знае с какви примамки ще лови приоритетно става много лесен. Все пак, ако сте начинаещ Ви съветвам да заложите на по-универсалните Fast или Regular Fast акции.

Дължина на спининг въдицата

Дължината на спининг въдиците се избира според типа водоеми, на които ще се лови, както и според това дали ще се лови от лодка/каяк, или от брега

Обикновено за риболов от брега на малки реки, с обрасли и труднопроходими брегове се избират по-къси въдици между 1.60 и 1.80м. Това е така не само заради по-лесното преминаване през шубраците с по-късата пръчка, но и заради необходимостта от замятане в тесни пространства с максимална точност. 

При риболов от брега на средно големи реки, въдици с дължина между 2 и 2.20м ще Ви свършат перфектна работа в повечето случаи. Това обикновено е предпочитана дължина и за риболов от каяк и лодка, макар че някои колеги залагат и на по-дълги спининги. При риболова от брега, обаче, винаги трябва да се взимат предвид местата, на които най-често ще се използва въдицата – дали са обрасли, с каква растителност са обрасли, дали има шавар, или пояс от водорасли и т.н. Понякога на малки и средно големи реки е възможно да е необходима и по-дълга въдица. Например, ако пред вас има пояс от тръстика или гъсти водорасли, и искате да заметнете точно пред него и да проведете примамката успоредно на пояса, а след това и да преборите уловената риба – това може да се окаже малко трудно, и дори невъзможно, с недостатъчно дълга въдица.

Риболовът в езера, язовири и големи реки като Дунав е малко по-гъвкав откъм използваните дължини, като те могат да варират от 2-2.20м до към 2.70-3 метра. И тук, обаче, дължината трябва да се подбере според конкретните места, на които ще се риболовства. Какво имам предвид? По-голямата дължина в повечето случаи дава предимство при далечината на замятане. Обаче, не винаги е необходим далечен кастинг, за да се достигнат рибите и да се улови желаният трофей. А, по-дългите въдици обикновено са и по-тежки, съответно изморяват повече риболовеца. 

Затова, дори и да ловите на големи, открити водни пространства, винаги съобразявайте дължината на въдицата си според местата, които най-често посещавате. Наблюдавайте релефа, теченията, сезонността и дълбочините в различните сезони и къде се позиционира рибата при различните условия. И не се изненадвайте, ако се окаже, че в различни условия са Ви необходими различни въдици, с различна дължина, тест по примамки, че дори и акция.

За статията:
Как да изберем правилната въдица за спининг риболов?
Заглавие:
Как да изберем правилната въдица за спининг риболов?
Описание:
В тази статия ще разгледаме базовите характеристики, които трябва да се вземат предвид при избора на въдица за спининг риболов.
Автор:
Издател:
RozovaDolina.Net
Лого: