Бутоните имат способността да включват или изключват електрическата верига. Има много различни видове превключватели, които намират широко приложение в бита и промишлеността. Такъв вид са моментните бутони. Тяхната особеност е, че те са ефективни, докато пръстът ви се намира върху тях. В момента, в който премахнете натиска, устройството ще се изключи. Пример за моментен бутон са звънците, които се използват в домовете на всеки от нас. На вратата се звъни само, докато натискаме превключвателя.

Функции

Моментните бутони се използват, когато искате да промените състоянието на веригата веднага. Тези устройства са подходящи само за някои приложения. Те не биха били приложими например в някои дейности на промишлеността. Представете си, че трябва да пуснете поточна линия и трябва да държите пръста си на превключвателя през цялото време. Няма как да се получи. Подобни бутони не намират правилно приложение в уреди, които трябва да работят дълго време.

Видове

Някои моментни превключватели стартират действието на електрическата верига, когато някой ги натисне. Новосъздадената верига изпраща енергия, за да се осъществи действието, за което е предназначен уредът. Други бутони от този вид пък имат обратната функция. Те се използват, за да прекъснат електрическата верига. Те могат да бъдат елементи от устройството на алармените системи.

Конструкция

Бутоните от този вид почти винаги съдържат пружина. Моментните превключватели, които се намират в устройството на домашния звънец, използват същата тази пружина, за да държат контактите на разстояние един от друг. Чрез натиска, който се прилага върху устройството, се преодолява силата на пружината. Така двата контакта, за които вече стана дума, се срещат.

Другият вид моментни превключватели имат обратното устройство. Щом се налага да прекъснат веригата, то би следвало в състояние на работа контактите да са прилепени един към друг чрез пружина. Натискането на превключвателя ги отдалечава, като преодолява силата на пружината.

Времева рамка

Тези устройства могат да ви позволят да изчислите до секунда времето за взаимодействие със системата. Бутоните, които затварят веригата, биха могли да ви помогнат да контролирате много дейности в производството, които изискват отмерване на времето. Такива превключватели има на големите промишлени триони, които служат за рязане на дървен материал.

Бутоните, които се използват, за да отворят електрическата верига, също намират доста голямо приложение. Те могат да бъдат видени в системите, които се употребяват за намаляване на подаването на гориво към двигателя на самолета. В момента, в който е осъществен натиск, работата на веригата започва да се забавя и този процес продължава, докато превключвателят не бъде рестартиран.

Какво трябва да знаете задължително?

Изборът на това устройство трябва да бъде направен много внимателно. Тези системи обикновено имат изисквания за мощността на електрическата верига. Освен това те трябва да бъдат избрани в съответствие с всички останали елементи, които следва да бъдат използвани.

Бутоните се отличават с дълъг живот и сравнително проста структура. Това е и причината те са разпространени във всяка област на бита и промишлеността.

Монтажът им не е толкова труден. Естествено, ако не сте го правили досега, винаги можете да се обърнете към професионалист (като тези от фирма Викиват например). В случай обаче, че имате опит в сферата, това е проект, който можете да осъществите в домашни условия.