Тренировките по езда, конен спорт или някоя от дисциплините при него като ендюранс, всестранна езда, прескачане на препятствия и т.н. са трудно начинание. Тренирането на коне и понита във всяка конна база не включва само даването на заповеди, но и възнаграждение, което конят трябва да получи след изпълнението им. След всеки един урок по конен спорт между инструктора и коня се изгражда нова и по-близка от преди връзка.

Преди да започнете да напътствате коня или вашето пони, трябва да се уверите, че можете да яздите добре и имате необходимата техника, за да контролирате животното. Трябва да имате много добри умения, за да разберете природата, поведението и действията на коня си, тъй като те са различни при всеки. Във всяка конна база всеки кон изисква различен подход и трябва да подходите деликатно към нуждите му.

Популярността към конния спорт се увеличава и много фондации подкрепят обучението на конете или понита в ендюранс и в конния спорт. В дадена конна база също можете да откриете кон, който е преминал обучение и това е доста примамващо за любителите на коне или пони. Никога не забравяйте, че обучението на всеки ендюранс кон се смята за по-опасно от ездата на вече обучен кон.

Тренировките по конен спорт, ендюрънс или всестранна езда може да са доста романтични според някои треньори, но всъщност не са по-различни от всеки друг бизнес. Дори да сте експерт, ще са ви нужни много добри бизнес умения, за да успеете. За един професионалист това може да не е толкова трудно, ако преодолее първоначалните проблеми, но по-нататък ще са му нужни много умения и жажда за успех.

Уроци по конна езда в конна база

Тези уроци по всестранна езда, ендюрънс, конен спорт и конна езда са само за хората, които искат да яздят по възможно най-безопасния и сигурен начин и се набляга върху обучението на своите понита или конете си, които имат нужда от напътствия.

Начинаещите в конния спорт, ендюрънса и конната езда се учат как да балансират върху гърба на вашето пони или кон, без да дърпат животното и да нарушават неговия баланс. Обучаващия връзва с въже ездача, така че да го направлява и да го научи на основите на баланса, включително на наклоните настрани и напред, които са съществени за това.

Провеждани уроци в конна база София по прескачане на препятствия, всестранна езда и еднюранс

След балансът, идват и подскоците. Ездачите се учат как да направляват коня при скокове и как да не губят баланса си след самия скок. Постепенно се увеличава трудността на скоковете.

Обяздване

Тук се развиват допълнително уменията на ездача и неговото пони, така че между тях да цари пълна хармония и разбирателство. Изкуството и състезанието по обяздване са много важна част от този процес и учат ездачите на много важни неща.

След като вече имат тези умения, ездачите в конната  база могат да участват в състезания и да доразвиват уменията си до пълно съвършенство. Любителите на коне и понита пък могат да открият в някоя конна база, които вече са преминали през подобно обучение и знаят как да се държат с начинаещия или професионален ездач по ендюранс.