Кой отпуска кредит без доказан доход?

Макар да звучи доста нелогично, отпускането на потребителски кредити без доказване на доход е масово предлагана услуга. Тя разбира се изглежда доста рискова на пръв поглед, но финансовите институции, които я предлагат са преценили много добре риска и са го обезпечили с няколко разумни хода – по-високата лихва при техните заеми, един напълно реален и обвързващ договор и начисляването на наказателни лихви при просрочени вноски.

Кредит без доказване на доход отпускат единствено небанковите кредитни компании, тъй като те не са обвързани със задължението да спазват сложната и тромава процедура, която е задължителна при банковите заеми. Ако сте от категорията потребители, които не могат да представят валиден трудов договор или просто не искате да си усложнявате живота – тази услуга е чудесно решение за вас.

Кои категории потребители биха се възползвали от кредит без доказан доход?

Категориите хора, които биха се възползвали от бърз заем без излишни формалности са много, но тук ще обърнем внимание на две категории хора, на които бързите кредити без доказване на доход пасват като ръкавица. Това са основно студентите и хората, работещи на свободна практика. И двете категории хора се нуждаят от свободни пари, с които да осигурят своето бъдеще и да подпомогнат своето кариерно развитие.

Кредит за студенти

Макар че някои небанкови кредитори предлагат специализирани продукти за студенти, те често включват и предоставяне на ефективен договор с работодател. Има, обаче групи студенти, които не работят, докато следват или не са назначени за постоянно, което би ги лишило от кредитиране, ако я нямаше услугата кредит без доказване на доход.

Студентските разходи са значителни и тук не включваме само забавленията, а семестриалните такси, учебните помагала, битовите разходи и доста често наемът за квартира, когато университетът се намира далеч от родното място. Всички тези разходи могат да объркат напълно бъдещето на един студент, в случай че не бъдат погасени навреме – прекъсване на семестър, слаба подготовка, невзети изпити и т.н. Един кредит без усложнения решава тези проблеми.

Самонаети лица

Хората, работещи на свободна практика нямат трудов договор. Те предлагат стоки и предимно услуги, за които им се заплаща почасово или за извършена работа, поради което, те не са наети от един единствен работодател, с който да се обвържат чрез договорни отношения. Това са занаятчии, фрилансери и самонаети лица, които се нуждаят често от малък финансов заем, с който да стартират своята дейност, да закупят оборудване или да разширят своя бизнес.

Небанковите кредити без доказване на доход са отлична инвестиция в развитието и кариерното израстване на тази категория потребители. Те на практика получават бизнес кредит, но не при сложна бюрократична процедура и куп формалности, а бързо, лесно и без излишни въпроси. Статистиката показва, че при погасяването на тези кредити процентът на забавяне или необслужване е малък.

Вижте още: http://krediti.info/