Вероятно всеки, който е имал компютър, е забелязвал, че в кутията има малък вентилатор. В случай, че сте се питали какво е предназначението му, сте попаднали на правилното място. Този вентилатор, както всички свои събратя, е поставен там, за да охлажда системата. При работата на импулсното захранване се отделя топлина, която той трябва да изведе извън устройството на компютъра.

Възможни повреди при импулсното захранване

При дълги години работа на импулсното захранване се случва някои от елементите да се захабят. Това ги кара да работят по-зле. От своя страна пък, неефективната им работа ги кара да отделят повече топлина, което пък поврежда вентилатора.

Можете да разберете по няколко признака дали вентилаторът на вашата система с импулсно захранване е износен. На първо място – вие не трябва да го чувате. Тези устройства са проектирани така, за да могат да работят, без да ни правят впечатление.

От друга страна трябва да обърнете внимание дали точно преди за изключите компютъра си замирисва на изгоряло. Това е сигурен знак, че вентилаторът в системата за импулсно захранване е повреден.

Отстраняването на някои проблеми може да бъде наистина много лесно. Тях можете да осъществите в дома си, като по този начин си спестите известна сума пари и време. От друга страна съществуват някои видове поправки по вентилаторите, които изискват повече технически умения, поради което може да ви се наложи да се обърнете към специалист. Това е моментът, в който трябва да прецените силите и възможностите си. Много е важно да се отбележи, че сферата е сложна и доста опасна.

Импулсното захранване използва и трансформира електричество от много висока честота мощности. Това може да бъде смъртоносно за човек, който не ползва правилните предпазни средства и не следва правилата за безопасност.

Има и някои специфични неща, от които ще се нуждаете, за осъществите този проект. Това е поялник, който ще ви послужи да закрепите елементите, които сменяте в системата на импулсното захранване. Освен това можете да си набавите и малко машинно масло за смазване.

Висок писклив звук от вентилатора

Изключете устройството от захранването. Извадете проводника, който осигурява импулсното захранване. Вентилаторът явно произвежда звук, чиято честота дразни човешкото ухо.

В такъв случай, ще ви се наложи да поработите със системата за импулсно захранване.

Премахнете лагерите, които се използват за защитно покритие на вентилатора. Те обикновено се намират в центъра на устройството. Защитното покритие може да е закрепено с винтове или със стикери. Премахнете винтовете или издърпайте назад бариерата и отстранете стикера. Поставете две капки машинно масло директно върху лагера. Заменете защитното покритие и се уверете, че е безопасно за възстановяване на захранването. Проведете тестове, след като възстановите електрическата верига.

Нисък звук на вентилатора

Има и вариант, при който импулсното захранване кара вентилатора да издава нисък и странен звук. Претърсете металния корпус, който се намира над цялата система за импулсно захранване. Явно проблемът не се намира в токозахранването, а в корпуса. Можете да намерите негов заместител във всеки магазин за компютри. Смяната му, наистина не би трябвало да е трудна (споделят мнението си професионалистите от Викиват за импулсни захранвания). След като поставите корпуса на мястото му, а след това се уверите, че всичко е наред, включете захранването.