Всички асансьори подлежат на редовни проверки за техническа безопасност. Това е задължително, но отстраняването на откритите при прегледа проблеми е по желание на собственика. Ако повредите не са критични и търпят отлагане, обикновено се оставят за по-късно и така никога не се поправят.

Много хора се страхуват от асансьори, но въпреки това ги ползват. В тясното, затворено пространство те са чувствителни към всеки скърцащ звук или сътресение на кабината. Всъщност, всеки пътник в асансьор се притеснява, но не всеки си го признава. Страхът от старите асансьори е по-осезаем, защото всеки знае, че те са монтирани преди много години. Фирмите, занимаващи се с доставка на асансьори отчитат, че в новите съоръжения хората влизат много по-спокойно. Все пак, новото си е ново – частите не са износени, вратата работи безотказно, електронното табло също.

Това не може да се каже за един стар асансьор, почти 50-годишен ветеран. В дълбините на неговата шахта се крият тайни, които никой возещ се в кабината му, не би желал да узнава. Това са морално остарели механизми, изживяващи последните си дни. Стари връзки, въжета и други части, всяка от които може да поддаде и да спре асансьора по средата на етажите.

Старият асансьор предизвиква негативни емоции още в момента, в който човек реши да го ползва. Първото, което се вижда е едно изпочупено табло, на което половината лампички не светят. Бутонът за извикване на асансьора често е счупен, а вратата има доста отблъскващ вид – цялата в ръжда и олющена боя. Вътре не е по-добре – мръсна кабина, от която пътникът копнее да излезе колкото може по-бързо. Фирмите за продажба на асансьори предлагат доста добри условия за поддръжка и саниране на стари асансьори. Живеещите в голяма част от блоковете не могат да съберат пари за нов асансьор, но могат да “стегнат” стария, като го санират. Живота на стария асансьор може да се удължи много с една модернизация, смяна на дефектирали части и облагородяване на кабината. Всичко това може да стане бързо, лесно и ефективно, като цената няма да се усети драстично, защото се изплаща на части. След санирането на асансьора, пътуването с него ще е много по-сигурно и приятно, а ако се монтира система за контрол на достъпа, съоръжението ще може да служи безаварийно много по-дълго време.