Ако владеете немски, можете да комуникирате безпроблемно с над сто милиона европейци на техния родния език. Вие също така ще имате широк достъп до един от най-добрите пазари за работна ръка. Напълно възможно е за определени позиции да ви се наложи да представите сертификат, удостоверяващ, че наистина имате добри познания по немски език. Такъв сертификат е Goethe Zertifikat. За да получите такова удостоверение, трябва да минете специален курс за напреднали и да положите изпит.

Този сертификат е създаден в сътрудничество с немскоговорящи страни, в това число Австрия и Швейцария. Изискванията са да сте преминали 300-600 часа уроци (всеки от четиресет и пет минути). Това представлява няколко месеца интензивен курс.

Кандидатът трябва да има солидни основни умения в разговорния език. Това също така включва диалози, свързани с ежедневните ситуации, в които той може да участва. Освен това, трябва да може да изрази устно и писмено прости факти от ежедневни събития, както и да разбира текстове, свързани с тях.

Сертификатът за немски разполага с широка степен на световно признание и ще бъдат огромно предимство (често дори е задължително изиксване) при кандидатсване за работа. В Германия също така е признат сертификат за владеене на немски език, когато искате да получите гражданство.

Изпитът се състои от пет етапа: четене с разбиране, граматика, слушане, писане и устен изпит. Писменият изпит отнема до два часа и половина,а устният – петнадесет минути. Трябва да отидете добре подготвени за изпита. В интернет страницата на Института можете да намерите примери от тестовете и упражнения. Много е важно да практикувате слушане на диалози и четене на текстове на глас, за да си упражнявате произношението.

Тестът се провежда най-малко веднъж годишно в изпитни центрове в чужбина. Езикова школа Логос работи с германския институт WBT Weiterbildungs-Testsysteme GmbH и организира курсове за придобиване на този сертификат. За повече подробности, посетете сайта http://logos-bg.com/course/. Това може да се окаже изключително важна крачка за Вашето професионално развитие и подобряване стандарта на живот.