Индуктивните сензори се използват за много дейности в индустрията за засичане на металните елементи. Когато метален елемент се приближи до индуктивните сензори, вътрешният ключ се задейства. Индуктивните сензори са маркирани като  N.O. (б.а. „normally opened – нормално отворени”) или N.C. ( normally closed – нормално затворени). Наименованията идентифицират състоянието на вътрешния ключ, преди да се започне работа. След като започне да засича, той ще се обърне в противоположното състояние. С други думи, нормално отворените индуктивни сензори ще се превърнат в затворени при започване на работа. Същото важи и за нормално затворените устройства, при завършване на електрическата верига те се превръщат в отворени индуктивни сензори. Индуктивните сензори се захранват от прав ток с нисък волтаж от 12V до 36V.

От какво имате нужда?

Свързването на индуктивните сензори трябва да се направи много внимателно. Неправилното свързване на устройствата може да има много неприятни последици. Най-незначителната от тях вероятно ще бъде излизането от строя на самото устройство.

Проектът трябва да започне с набавянето на необходимите инструменти и материали. На първо място, потребителите трябва да си набавят индуктивни сензори. Те са в търговската мрежа, където могат да се намерят на цени, които са достъпни за всеки. Освен това, потребителите трябва да се подготвят с гаечен ключ, както и телени нитове.

Видове

На първо място, трябва да разберете какви индуктивни сензори ще инсталирате. Те трябва да са или тип NO, или NC. Освен това, трябва да се потвърдят и изискванията за мощност на уредите. Това се прави като предпазна мярка както за индуктивните сензори, така и за да не се нанесе вреда на устройството, с което те ще работят.  

Инсталация

Инсталирайте индуктивните сензори в приемния терминал на механичното устройство, като използвате кръглия гаечен ключ. Потребителите могат да използват две големи гайки, за да закрепят индуктивните сензори на място. Двете гайки трябва да бъдат поставени от двете страни на приемния терминал. Той може да изглежда като малка решетка, която да бъде както хоризонтална, така и вертикална. Целта на този терминал е да осигури възможност за фина настройка за провеждането на дейността на индуктивните сензори.

Свързване

Използвайте конектори, за да достигнете до около 1 сантиметър от медната част на кабела. Следва да се свържат кабелите, които идват от контролния панел с тези на индуктивните сензори. При това положение трябва да се идентифицират три цвята проводници. В зависимост от производителя, черната жица ще бъде захранваща или общ превключвател. Това е информация, която може да бъде открита в книгата с инструкции на индуктивните сензори. Там са приведени схемите на електрическата верига, която трябва да бъде направена при свързването.

Свържете кабелите на индуктивните сензори, като увивате медната част на двата кабела. Мястото на свързването може да се изолира с конектори. Обикновено черните на цвят жици се свързват със захранването. Кафявият проводник трябва да се свърже към източника на напрежение. Синята жица трябва да се свърже с устройството, в зависимост дали то е електрическо. Обикновено за целта се използва малко електрическо реле.

Фина настройка на индуктивните сензори

Фината настройка на индуктивните сензори може да се постигне като се разхлабят гайките на входния терминал. С помощта на гаечния ключ може да се регулира разстоянието между края на индуктивните сензори и задействащия метален механизъм. На индуктивните сензори трябва да има две идентификационни светлини. Зелената LЕD светлина показва захранването на сензора, а жълтата състоянието на устройството. Благодарение на нея може да се разбере дали индуктивните сензори са включени и отчитат.